Martingalesystemet (“The Martingale System”) är en samling satsningsstrategier utarbetade i Frankrike under 1700-talet. Den mest grundläggande strategin fokuserar på händelser som har jämna odds, till exempel huruvida ett kastat mynt kommer att landa med krona eller klave uppåt, och är den som används av många roulettspelare idag. Anti-martingalesystemet (”The Anti Martingale System”) utvecklades som en reaktion på Martingale. Förenklat kan man säga att den här strategin, precis som namnet antyder, säger att man ska göra precis tvärt emot det system som inspirerade den.

Systemprinciper

Martingalesystemet är en progressiv satsningsmetod där spelare under den här snurren försöker vinna tillbaka det de precis förlorade på förra snurren. Det baseras på idén om att i en situation med jämna odds, såsom att satsa på svart i roulett, innebär rött på första snurren att svart troligen kommer upp på nästa. Om andra snurren inte blir svart är det enligt den här idén ännu troligare att snurr nummer tre blir svart, och så vidare. Systemet baserar sig på trossatsen att i en situation med jämna odds kommer resultaten alltid att jämna ut sig tillslut.

Anti-martingalesystemet är ett försök att utnyttja en vinstfylld period till max och spara på sina resurser efter en förlust.

Hur de båda fungerar

Martingalesystemet är mycket enkelt. Om du förlorar din satsning dubblar du din nästa insatts. Om du efter dubbleringen förlorar igen, dubblar du nästa satsning. Varje gång du vinner går du tillbaka till ursprungsinsatsen. Du dubblar endast när du har förlorat.

I anti-martingalesystemet måste spelarna först välja ut en sträng eller antal snurr
. Detta är antalet satsningar de är villiga att göra innan de samlar ihop sina vinster och återgår till grundsatsningen. Strängar pågår normalt i fyra eller åtta snurr. Spelaren dubblar sin insats efter varje vinst och går tillbaka till ursprungssatsningen efter förlust och när man nått slutet av strängen. Om du väljer att låta din sträng bestå av fyra stycken snurr och vinner varje, kommer du alltså att dubbla efter varje snurr och återgå till din ursprungssatsning efter sista snurren. Vid den punkten spelare det inte någon roll om du vinner eller förlorar.

Nyttan av Martingalesystemet

Martingalesystemet är, precis som de flesta andra satsningsmetoder för jämna odds, baserat på Gambler’s Fallacy (Spelarens felslut) – tron på att om något händer slumpvis ökar sannolikheten för att det motsatta ska inträffa. Om något förhindrar den här strategin sund hantering av bankrullen.

Nyttan av anti-martingalesystemet kan diskuteras. Precis som för alla andra system som rör turspel kan blind tilltro till aggressiva satsningsregler snabbt få din bankrulle att rinna iväg och tvinga dig att lämna roulettbordet tidigt.