D’Alembert systemet skapades av Jean le Rond d’Alembert, en fransk fysiker, matematiker och filosof aktiv i 1700-talets Frankrike. Systemet är också känt som pyramidsystemet samt under namnet montant et demontant (vilket ungefär betyder uppåt och nedåt).

Systemets grundprinciper

Till grund för D’Alemberts system, vilket utformats för att tillämpas på satsningar som har jämna odds, ligger tron på att om du vinner en satsning är det troligt att du förlorar nästa, och om du förlorar en satsning är det troligt att du vinner nästa.

Hur det fungerar

Till att börja med bestämmer du dig för hur stor din grundsatsning ska vara. Detta kan avgöras med hjälp av bordets minimum. Om du spelar vid ett bord med $10 minimum, blir det din grundsatsning. Inled med minimisatsningen. Här är en möjlig satsningssekvens med jämna odds där D’Alemberts systems tillämpats.

• Satsa $10. Vinn.
• Låt insatsen förbli den samma. Satsa $10 och förlora.
• Lägg till en enhet. Satsa $20 och förlora.
• Lägg till ytterligare en enhet och satsa $30. Vinn.
• Dra bort en enhet. Satsa $20 och vinn.
• Dra bort en enhet och satsa $10. Förlora.
• Lägg till en enhet och satsa $20.

Nyttan av D’Alemberts system

Problemet med D’Alemberts systems är att det är baserat på det logiska felslut som säger att för satsningar på jämna odds kommer de två resultaten i grund och botten jämna ut sig. Om du vinner kommer du att förlora i nästa omgång, och vice versa. Detta är kärnan i ”The Gambler’s Fallacy” (Spelarens felslut), som bygger på tron på att den första av två händelser – till exempel ett snurr på rouletthjulet – påverkar händelse nummer två, till exempel nästa snurr. Sanningen är att dessa två snurr är oberoende av varandra och att det föregående på intet vis avgör vad som kommer att hända under det efterföljande. D’Alembert lämnade viktiga bidrag till matematiken och vetenskapen, men hans roulettsystem var inte ett av dem. Det här systemet rekommenderas inte.